Καλωσήρθατε στην Εκπαιδευτική Δράση Κοινωνικής Προσφοράς του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (EduSupport)

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας μας από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες της δράσης αναφέρονται παρακάτω:

Αντικείμενο

  • Φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα/ σεμινάρια σε θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του ΟΠΑ.
  • Εκπαιδευτικές ημερίδες.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Αποδέκτες
Νέοι, άποροι μαθητές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ομάδα παροχής υπηρεσίας
Μέλη διδακτικού προσωπικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ, που θα συμβάλουν στη δημιουργία κρίσιμου κοινωνικού κεφαλαίου.

Ανταμοιβή φοιτητών
Η εθελοντική συμμετοχή των φοιτητών στην εν λόγω δράση είναι από τη φύση της ηθικά ανταποδοτική, μέσα στο πλαίσιο της ατομική ευθύνης στο κοινωνικό σύνολο. Η συμμετοχή προσφέρει στους φοιτητές πολύτιμες εμπειρίες και ηθική ανταμοιβή. Επιπλέον, οι φοιτητές θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που θα αποδεικνύει την προσφορά τους.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Οι επιμέρους ενέργειες της εκπαιδευτικής δράσης προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο 2013, αφού προηγηθεί η καταγραφή και η οργάνωση των εθελοντών από τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές, και τεκμηριωθούν οι αντίστοιχες ανάγκες των αποδεκτών της δράσης. Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων ή των σεμιναρίων θα εξειδικεύεται ανά περίπτωση.

Για να δηλώσετε συμμετοχή:

  1. Εγγραφείτε στο portal του ΟΠΑ
  2. Επιβεβαιώστε το μήνυμα που θα λάβετε μέσω email και συνδεθείτε στη Δράση EduSupport.
  3. Συμπληρώστε την αίτηση στην αντίστοιχη ενότητα (Αποδέκτες-Φυσικά Πρόσωπα, Αποδέκτες-Ομάδες/Μικρές Εταιρίες, Μέλη ΔΕΠ, Προπτυχιακοί Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Κάθε άλλη φορά μπορείτε να συνδέεστε στη δράση EduSupport ακολουθώντας το σύνδεσμο http://serv.noc.aueb.gr/login/index.php, δίνοντας τo username και το password.

Επικοινωνία
κα Αλίσια Αργυροπούλου, E: edusupport@aueb.gr, Τ: +30 210 8203 216 / F: +30 210 8214 081