Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Ιωάννα Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΣΤΟΧΟΙ

  • Η κατανόηση των βασικών λειτουργιών της επιχειρηματικότητας,
  • Η εξέταση της ελληνικής πραγματικότητας καθώς και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κρίση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάλεξη 1. Τι είναι η επιχειρηματικότητα; Η Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Διάλεξη 2. Το ελληνικό επιχειρείν: τι μας διδάσκουν οι εμπειρικές έρευνες για το θέμα;

Διάλεξη 3. Ένας πρακτικός οδηγός: Οι τέσσερις βασικοί άξονες για την πετυχημένη διαχείρηση μιας νέας επιχειρηματικής δράσης.

Διάλεξη 4. Συνομιλίες με διακεκριμένους έλληνες επιχειρηματίες για τις αποτυχίες και επιτυχίες τους. Σύνοψη. Η κρίση ως ευκαιρία.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σπ. Λιούκας "Θέματα επιχειρηματικότητας" και επιλεγμένη αρθρογραφία.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας


Σεμινάρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Διδάσκουσες:
Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΟΔΕ
Ελένη Σαλαβού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΟΔΕ

Στόχοι:

  • Να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Να αναλυθούν πτυχές στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Να συζητηθούν παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Διάλεξη 1.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Ολίβια Κυριακίδου
Διάλεξη 2.
Σχεδιάζοντας τη Νέα Κοινωνική Επιχείρηση: Προσεγγίσεις και Εργαλεία
Ελένη Σαλαβού
Διάλεξη 3.
Τρόποι χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων - Η μέτρηση της κοινωνικής επίδρασης - Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων
Ολίβια Κυριακίδου
Διάλεξη 4.
Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Πρακτικές εφαρμογές στο Ελληνικό και στο διεθνές περιβάλλον
Ελένη Σαλαβού

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας