ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam

WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8

 

Κατεβάστε και τρέξτε από τον σύνδεσμο

http://www.aueb.gr/help/eduroam-installation.exe

το αρχείο εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου eduroam. Το αρχείο αυτό εγκαθιστά το πρόγραμμα SecureW2 που απαιτείται για να δουλέψει σωστά το eduroam, και δημιουργεί στον υπολογιστή σας το ασύρματο δίκτυο eduroam (eduroam profile) με τις κατάλληλες για το Ο.Π.Α. ρυθμίσεις.

Αφήστε τις προεπιλεγμένες επιλογές (Next -> Install -> OK -> Next -> I Agree -> Install)

Συμπληρώστε τα Username και Password ως ακολούθως

 

Ολοκληρώστε επιτρέποντας στον υπολογιστή σας να επανεκκινήσει, και το eduroam είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε.

 

Description: E:\JOB\secureW2-3.jpg