ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα

Οι Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθοι:

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ

7/6/1991

Prof. Amartya Sen
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά

Harvard University (USA)

Ανδρέα Κιντή

Όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ

Prof. Anthony Atkinson

London School of Economics (UK)

Ανδρέα Κιντή

Edmond Malinvaud

College de France (FRANCE)

Ανδρέα Κιντή

27/7/1991

James E. Meade
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά

Cambridge University (UK)

Ανδρέα Κιντή

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

1/6/1992

Prof. James Tobin
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά

Yale University (USA)

Γεώργιος Χρήστου

Οικονομικής Επιστήμης

14/10/1993

Boris Vladimirovich Gnedenko

Lomonosov Moscow State University (RUSSIA)

Γεώργιος Χρήστου

Στατιστικής

21/3/1994

Prof. Robert Lucas
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά

University of Chicago (USA)

Γεώργιος Χρήστου

Οικονομικής Επιστήμης

14/3/1995

Prof. Philip Kotler

Northwestern University, Kellogg School of Management (USA)

Ανδρέας Κιντής

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

7/11/1997

Prof. Leslie Kish

University of Michigan (USA)

Ανδρέα Κιντής

Στατιστικής

28/9/1998

Prof. Benoit Mandelbrot

Yale University (USA)

Ανδρέα Κιντής

Πληροφορικής

25/11/1998

Sir David Cox

Oxford University (UK)

Ανδρέα Κιντής

Στατιστικής

23/5/1999

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 

Ανδρέα Κιντής

Όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ

7/12/1999

Prof. C. Radhakrishna Rao

University of Pennsylvania State (USA)

Ανδρέα Κιντής

Στατιστικής

23/5/2001

Prof. Edsger Dijkstra

Texas University

Ανδρέας Κιντής

Πληροφορικής

24/9/2001

Prof. Donald Knuth

Stanford University (USA)

Γεώργιος Βενιέρης

Πληροφορικής

19/10/2001

Prof. Ronald Jones

Rochester University (USA)

Γεώργιος Βενιέρης

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

14/5/2002

Prof. William Beaver

Graduate School of Business-Stanford University (USA)

Γεώργιος Βενιέρης

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

16/10/2002

Prof. Geert Hofstede

Tilburg University (Netherlands)

Γεώργιος Βενιέρης

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

29/9/2003

Prof. Robert Merton
Βραβείο Νόμπελ

Harvard Business School, Harvard University (USA)

Γεώργιος Βενιέρης

Πληροφορικής

8/10/2004

Prof. Benson Shapiro

Harvard Business School, Harvard University (USA)

Γεώργιος Βενιέρης

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

17/5/2005

Καθ. Ιωάννης Καρατζάς

Columbia University (USA)

Γεώργιος Βενιέρης

Στατιστικής

26/9/2005

Sir Roger Penrose

Oxford University (UK)

Γεώργιος Βενιέρης

Πληροφορικής

16/10/2006

Prof. Amadeo R. Odoni

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Γεώργιος Βενιέρης

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

24/9/2007

Prof. Charles-Antony-Richard Hoare (Tony Hoare)

Oxford University Computing Laboratory, Oxford (UK)

Γρηγόρης Πραστάκος

Πληροφορικής

14/9/2009

Prof. Persi Diaconis

Stanford University (USA)

Γρηγόρης Πραστάκος

Στατιστικής

4/6/2010

Prof. Joseph Sifakis

Διευθυντής Ερευνών στο CNRS Γαλλίας

Γρηγόρης Πραστάκος

Πληροφορική

8/4/2011

Prof.Christopher Pissarides
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά

London School of Economics

Γρηγόρης Πραστάκος

Οικονομικής Επιστήμης

1/6/2011

Prof. John Geanakoplos

Yale University

Γρηγόρης Πραστάκος

Οικονομικής Επιστήμης

5/4/2012

Prof. Jean Tirole

Toulouse School of

Economics

Κων. Γάτσιος

Οικονομικής Επιστήμης

7/3/2013

Prof. Denise Rousseau

Carnegie Mellon University (USA)

Κων. Γάτσιος

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business