ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Ιστορική Αναδρομή

Ίδρυση και εξέλιξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Hermes statueΗ ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή Κλασσικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών.

Πρώτες προσπάθειες δημιουργίας οικονομικών σπουδών στην Ελλάδα

Ωστόσο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ήταν η πρώτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Το 1894 ιδρύθηκε από τον Όθωνα Ρουσόπουλο η "Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία", η οποία λειτούργησε μέχρι το 1919. Στο μεταξύ, από το 1903, ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα της "Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας".


Διατελέσαντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις 1935-2007


Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα


Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της πορείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη, η ιστορία του Πανεπιστημίου θα μπορούσε να διακριθεί σε τέσσερις περιόδους: α) από το 1919 έως το 1950, β) από 1950 έως το 1970, γ) από το 1970 έως το 1990 και δ) από το 1990 έως σήμερα.

Η περίοδος 1919-1950

Η περίοδος 1950-1970

Η περίοδος 1970-1990

Η περίοδος 1990 έως και σήμερα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξακολουθεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και προσαρμόζεται με επιτυχία στις εκάστοτε ανάγκες, δικαιώνοντας την μέχρι τώρα ιστορική πορεία του.

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business