ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Διατελέσαντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

Οι διατελέσαντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου από το 1935 έως το 2007 είναι οι ακόλουθοι:

2007-2011
Πρύτανης: Γρηγόριος Πραστάκος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Ιωάννης Κατσουλάκος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Ιωάννης Χαλικιάς

2004-2007
Πρύτανης: Γεώργιος Βενιέρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Θεόδωρος Καλαμπούκης

2001-2004
Πρύτανης: Γεώργιος Βενιέρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Θεόδωρος Καλαμπούκης

1998-2001
Πρύτανης: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Γεώργιος Βενιέρης

1995-1998
Πρύτανης: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Παναγιώτης Μηλιώτης
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Ιωάννης Λεβεντάκης

1992-1995
Πρύτανης: Γεώργιος Χρήστου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Νικόλαος Χριστοδουλάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Ιωάννης Λεβεντάκης

1989-1992
Πρύτανης: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Παναγιώτης Μηλιώτης
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Αθανάσιος Σκούρας

1988-1989
Πρύτανης: Δημήτριος Λαμπράκης (1/9/88-23/1/89), Ανδρέας Κιντής (24/1/89-31/8/89)
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Γεώργιος Κώττης
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Μαρία Κωνσταντοπούλου

1984-1988
Πρύτανης: Θεόδωρος Λιανός (19/12/84-31/8/88)
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης: Γεώργιος Χρήστου

1/12/82-18/12/84
Πρύτανης: Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος

1/9/82-30/11/82
Πρύτανης: Δημήτριος Λαμπράκης

1981-1982
Πρύτανης: Δημοσθένης Κριμπάς

1980-1981
Πρύτανης: Θεόδωρος Γεωργακόπουλος

1979-1980
Πρύτανης: Γεώργιος Χιώτης

1978-1979
Πρύτανης: Αθανάσιος Σταθόπουλος

1977-1978
Πρύτανης: Εμμανουήλ Δρανδάκης

1976-1977
Πρύτανης: Αντώνιος Δανόπουλος

1975-1976
Πρύτανης: Πέτρος Στεριώτης

1974-1975
Πρύτανης: Γεώργιος Χαλκιόπουλος

1973-1974
Πρύτανης: Μάριος Μεϊμάρογλου

1970-1973
Πρύτανης: Ιωάννης Χρυσοκέρης

1969-1970
Πρύτανης: Πέτρος Στεριώτης

1968-1969
Πρύτανης: Στρ. Ανδρεάδης - Αντ. Δανόπουλος

1967-1968
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1966-1967
Πρύτανης: Πέτρος Στεριώτης

1965-1966
Πρύτανης: Μάριος Τσιμάρας - Στρ. Ανδρεάδης

1964-1965
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1963-1964
Πρύτανης: Σπυρίδων Καλογερόπουλος - Στρατής

1962-1963
Πρύτανης: Κυριάκος Σπηλιόπουλος

1961-1962
Πρύτανης: Γεώργιος Χαλκιόπουλος

1960-1961
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1959-1960
Πρύτανης: Τριαντάφυλλος Κεραμίδας

1958-1959
Πρύτανης: Δημήτρης Καλιτσουνάκης

1957-1958
Πρύτανης: Ανδρέας Νέζος

1956-1957
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1955-1956
Πρύτανης: Κυριάκος Σπηλιόπουλος

1954-1955
Πρύτανης: Σπυρίδων Καλογερόπουλος - Στρατής

1953-1954
Πρύτανης: Πίνδαρος Χριστοδουλόπουλος

1952-1953
Πρύτανης: Νικόλαος Φωτιάς

1951-1952
Πρύτανης: Δημήτριος Καλιτσουνάκης

1950-1951
Πρύτανης: Αριστοτέλης Σιδέρης

1949-1950
Πρύτανης: Κωνσταντίνος Ασκητόπουλος

1948-1949
Πρύτανης: Ανδρέας Νέζος

1947-1948
Πρύτανης: Ιούλιος Δαλιέτος

1946-1947
Πρύτανης: Τριαντάφυλλος Κεραμίδας

1945-1946
Πρύτανης: Δημήτριος Καλιτσουνάκης

1944-1945
Πρύτανης: Ηλίας Αναστασιάδης

1943-1944
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1942-1943
Πρύτανης: Τρ. Κεραμίδας - Ν. Φωτιάς - Αν. Νέζος

1940-1942
Πρύτανης: Ιούλιος Δαλιέτος

1939-1940
Πρύτανης: Σόλων Συρμόπουλος

1937-1939
Πρύτανης: Εμμανουήλ Εμμανουήλ

1935-1937
Πρύτανης: Αναστάσιος Σπουργίτης

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business