ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται κυρίως από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), το οποίο συνεπικουρείται από το Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ), το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Με το διδακτικό προσωπικό και τους περίπου 1.000 πτυχιούχους του κάθε χρόνο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προάγει τη γνώση και την κριτική ικανότητα, συμβάλλει στη γνώση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και βοηθά στην ανάπτυξη του τόπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) εκτελεί το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα από αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει διαμορφώσει γενιές στελεχών και ηγετών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς και έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα περίπου 180 μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγουν επί δεκαετίες σημαντική θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στους επιστημονικούς τομείς που καλλιεργούν, δημοσιεύουν σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, συμμετέχουν σε εκδοτικές επιτροπές, διοργανώνουν διεθνή συνέδρια, είναι σύμβουλοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και γενικότερα έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Το έργο των μελών ΔΕΠ συνεπικουρείται από τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

Το Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ), αποτελούμενο από τους Βοηθούς και τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, επιτελεί επικουρικό διδακτικό έργο που περιλαμβάνει φροντιστήρια, επίβλεψη πρακτικής εξάσκησης ή διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, καθώς και την πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης των φοιτητών.

Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), αποτελείται από: α) Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδος Ι), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο σε θέματα ξένων γλωσσών, μουσικής, θεάτρου, χορού, ρυθμικής αγωγής και φυσικής αγωγής, και β) Τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδος ΙΙ), τα μέλη του οποίου ασχολούνται κυρίως με τη διεξαγωγή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων στα γνωστικά τους αντικείμενα.

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), παρέχει έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Πανεπιστημίου, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, του ερευνητικού και του εφαρμοσμένου έργου του.Μητρώα εσωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών (όλων των βαθμίδων)

Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του ΟΠΑ (ΦΕΚ τ.Β' 1172/10-4-2012)

Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β' 1790/25-7-2013)


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business