ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Μητρώα εσωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και
εξέλιξης καθηγητών (όλων των βαθμίδων)

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα μητρώα εσωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών (όλων των βαθμίδων) του ΟΠΑ ανά Σχολή και ανά Τμήμα.

Τα μητρώα αυτά καταρτίζονται σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (Αρ. Συνεδρίασης 4η/29-3-2012) και σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 2 (Αρ. ΦΕΚ 1172, 10-4-2012) σχετικά με τις "Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Σχολή Οικονομικών Επιστημών (εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 5η συνεδρίαση 06-02-2014)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 7η συνεδρίαση 08-04-2014)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 7η συνεδρίαση 08-04-2014)

Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Στατιστικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business