ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Εισαγωγή φυσικού αερίου
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Διεργασίες ανακύκλωσης υλικών
Ηλεκτρονικές διαδικασίες / eClass
Κώδικας Περιβαλλ. Δεοντολογίας
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Διεργασίες ανακύκλωσης υλικών

Η υλοποίηση διεργασιών ανακύκλωσης αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της περιβαλλοντικής πολιτικής μας. Στο ΟΠΑ έχουμε επικεντρωθεί στις παρακάτω κατηγορίες ανακύκλωσης, στα πλαίσια των οποίων αποκομίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη:

  • Ανακύκλωση τόνερ και δοχείων μελανιού
Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης Γραμματειών του ΟΠΑ με τον συντονισμό του κ. Αδαμάντιου Δοντά οργανώνει την συλλογή άδειων τόνερ και άδειων μελανοδοχείων εκτυπωτών, για την μετέπειτα αποστολή τους προς ανακύκλωση.
Τα άδεια τόνερ και τα άδεια μελανοδοχεία παραλαμβάνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες τους (μέσω των ελληνικών αντιπροσωπειών τους) βάσει Οδηγίας της ΕΕ που τις υποχρεώνει σε διαδικασίες δωρεάν Συλλογής και Ανακύκλωσης των εξαντλημένων αναλωσίμων προϊόντων τους. Η βιομηχανική διεργασία ανακύκλωσης που υλοποιούν οδηγεί σε επαναχρησιμοποίηση έως και 85% των πρώτων υλών των ανακυκλούμενων προϊόντων στην κατασκευή νέων, ενώ το υπόλοιπο περίπου 15% χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενέργειας.

Το 2010 στο ΟΠΑ συνελέχθησαν προς ανακύκλωση 411 άδεια τόνερ και 174 άδεια μελανοδοχεία. Το 2011 συνελέχθησαν 253 άδεια τόνερ και 176 άδεια μελανοδοχεία, ενώ το 2012 συνελέχθησαν 316 άδεια τόνερ και 45 άδεια μελανοδοχεία

  • Ανακύκλωση λαμπτήρων
Το Τμήμα Συντήρησης του ΟΠΑ οργανώνει τη συλλογή των μεταχειρισμένων λαμπτήρων του Πανεπιστημίου, για αποστολή προς ανακύκλωση.

Οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες συλλέγονται σε μεγάλο κάδο που έχει παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιό μας ο - εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ - φορέας «Φωτοκύκλωση» και στη συνέχεια παραδίδονται σε αυτόν για περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση.

Το 2010 στο ΟΠΑ συνελέχθησαν προς ανακύκλωση 68 kg μεταχειρισμένων λαμπτήρων. Το 2011 συνελέχθησαν 110 kg μεταχειρισμένων λαμπτήρων και το 2012 συνελέχθησαν 78 kg μεταχειρισμένων λαμπτήρων.

  • Ανακύκλωση χαρτιού
Στο πλαίσιο του προγράμματος, προστέθηκαν περισσότεροι κάδοι συλλογής χαρτιού στους ελεύθερους χώρους, καθώς και ειδικοί κάδοι στα Γραφεία του Πανεπιστημίου. Ο όγκος του χαρτιού που ανακυκλώνεται είναι εντυπωσιακός. Αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιείται σχεδόν καθημερινή συλλογή των χάρτινων απορριμμάτων.

  • Ανακύκλωση μπαταριών
Οι εξαντλημένες μπαταρίες συλλέγονται σε διακριτικούς κυλινδρικούς κάδους που έχει παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιό μας ο - εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ - φορέας «ΑΦΗΣ» και που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο κτήριο του ΟΠΑ. Στη συνέχεια παραδίδονται σε αυτόν για περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση.

Ετησίως στο ΟΠΑ συλλέγονται προς ανακύκλωση κατά μέσο όρο 24 kg εξαντλημένων μπαταριών.

  • Ανακύκλωση τηγανέλαιου
Στο εστιατόριο του ΟΠΑ υλοποιείται από το 2005 εβδομαδιαία διαδικασία συλλογής του αποσυρόμενου τηγανέλαιου (δηλ. του λαδιού που χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα των φαγητών) και απόδοσής του στην εκάστοτε συμβεβλημένη με το ΟΠΑ εταιρεία διαχείρισης και ανακύκλωσης αυτού, με σκοπό την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων προς εκ νέου χρήση.

Από το 2005 έως το 2010, τα συλλεγόμενα στο εστιατόριο του ΟΠΑ τηγανέλαια αποδίδονταν στην «Σαπωνοποιία Υιοί Κίμωνος Μιχαλέλη ΟΕ», εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή οικολογικού σαπουνιού. Από το 2010 μέχρι σήμερα, τα συλλεγόμενα στο εστιατόριο του ΟΠΑ τηγανέλαια αποδίδονται στην «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ», εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου (βιοντίζελ).

Οι ποσότητες τηγανέλαιου που συλλέγονται (σε βαρέλια) στο εστιατόριο του ΟΠΑ και αποδίδονται για ανακύκλωση, κυμαίνονται μεταξύ 250-300 kg σε μηνιαία βάση.Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business