ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Εισαγωγή φυσικού αερίου
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Διεργασίες ανακύκλωσης υλικών
Ηλεκτρονικές διαδικασίες / eClass
Κώδικας Περιβαλλ. Δεοντολογίας
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Ηλεκτρονικές διαδικασίες / eClass

Η οικολογική συνείδηση επιβάλλει τη μείωση του χαρτιού ως μέσου επικοινωνίας, όπου αυτό είναι δυνατό, και την αντικατάστασή του από ηλεκτρονικά μέσα. Στο ΟΠΑ ήδη χρησιμοποιείται ευρέως η πλατφόρμα Open eClass από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, και γίνεται περαιτέρω συστηματική προσπάθεια επέκτασης της χρήσης νέων τεχνολογιών προς όφελος των φοιτητών και του περιβάλλοντος.

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί την πρόταση του GUnet, του Ακαδημαϊκού Δικτύου για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση της έρευνας και της εκπαίδευσης, και υπηρετεί την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση του ακαδημαϊκού δικτύου, αλλά και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών, όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, και γενικότερα τη βελτίωση της ίδιας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πλατφόρμα Open eClass παρουσιάζονται περίπου το σύνολο των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (554 μαθήματα), χρησιμοποιείται σχεδόν από το σύνολο των διδασκόντων (266 διδάσκοντες), και σχεδόν από το σύνολο των χρηστών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (10.614 χρήστες).

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΟΠΑ, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για τη μείωση του χαρτιού, της γραφειοκρατίας, και του ενεργειακού του αποτυπώματος, ανέπτυξε και υλοποίησε μια σειρά από ηλεκτρονικές διαδικασίες, όπως:

  • Ηλεκτρονική εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών (2008),
  • Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου (2009),
  • Εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρονικής Γραμματείας (2010), που προσφέρει πολλές υπηρεσίες σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, και κυρίως στους φοιτητές για πληροφόρηση σε θέματα βαθμολογίων, προγραμμάτων σπουδών κ.ά.,
  • Δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών του ΟΠΑ στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εξ αποστάσεως (2008), ένα μεγάλο έργο που επιτρέπει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας να έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση από το σπίτι τους.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business