ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Εισαγωγή φυσικού αερίου
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Διεργασίες ανακύκλωσης υλικών
Ηλεκτρονικές διαδικασίες / eClass
Κώδικας Περιβαλλ. Δεοντολογίας
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης Βλαβών



Ανακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Κώδικας Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας

Στο ευρύτερο πλαίσιο της κινητοποίησης όλων μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης στην καθημερινότητά μας, έχει συνταχθεί ένας Κώδικας Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΠΑ, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους μας, στον βαθμό που ο καθένας μπορεί.

Το ΟΠΑ, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών και διακεκριμένων ΑΕΙ στον διεθνή χώρο, έχει ως στόχο να περιορίσει τη δική του επίπτωση στην επιβάρυνση του κλίματος, τόσο με την υιοθέτηση πολιτικών όσο και με την προετοιμασία των φοιτητών του, ώστε να συνεισφέρουν και αυτοί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τις παρούσες και τις επόμενες γενεές.

Όμως, θα πρέπει να γίνουν και άλλα σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά:

  • Να γίνει μελέτη ενεργειακής επάρκειας, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αναβάθμιση της ενεργειακής μας λειτουργίας.
  • Να γίνει ανανέωση και σωστή συντήρηση του δικτύου θέρμανσης και ψύξης, το οποίο είναι παλιό και χρειάζεται ανανέωση/αντικατάσταση.
  • Να μειωθεί ο χάρτινος ρύπος που προκύπτει από τις φοιτητικές παρατάξεις, καθώς είναι αδιανόητο να θέλουμε να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε οικολογική συνείδηση στη νέα γενιά και να αντιμετωπίζουμε ένα κλίμα υποβάθμισης από τακτικές που δε δηλώνουν τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Να επεκταθεί περαιτέρω, στον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό, η ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business