ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Erasmus Charter for Higher Education
Erasmus Policy Statement
Erasmus Extended University Charter
Οδηγός Προγράμματος Erasmus (υπό επικαιροποίηση)
Συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
Πίνακας Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας 2014-2015 ΝΕΟ
Learning Agreement for studies 2014-2015 ΝΕΟ
Student Application Form 2014-2015 ΝΕΟ
Transcript of Records 2014-2015 ΝΕΟ
Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus ΝΕΟ
Σύλλογος φοιτητών Erasmus
ECTS Users’ Guide
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης
στο πλαίσιο του ERASMUS
για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ οι φοιτήτριες και φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν, εκτός από την περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό, να διανύσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus.

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής ’σκησης Έρασμος 2014-2015 καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη με e-mail στο vikipap@aueb.gr ή να την προσκομίσουν στο Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας (κα Παπαβασιλείου), επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου 2014.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής ’σκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr
"Πρόγραμμα Erasmus+ Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό
για Πρακτική ’σκηση Φοιτητών - Key Action I"

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απ' ευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Erasmus+, πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να πάρουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr
www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση), προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus+ αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS" που ακολουθεί και να το δώσουν για υπογραφή στον ακαδημαϊκό τους συντονιστή, αφού το υπογράψουν πρώτα οι ίδιοι.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συντονιστή Erasmus+, οι φοιτητές πρέπει να το αποστείλουν στο ίδρυμα υποδοχής για έγκριση και υπογραφή. Κατόπιν μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για τη λήψη της υποτροφίας Erasmus+.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα, αλλά δεν έχουν καταθέσει αίτηση για λήψη πτυχίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό ή στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Erasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας.

Αίτηση

"Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS"


Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

Οικονομικής Επιστήμης
Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη
τηλ. 210-8203 447 - e-mail: miaouli@aueb.gr

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καθηγητής Ιωάννης Λοϊζίδης
τηλ. 210-8203 197- e-mail: loiz@aueb.gr

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης
τηλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα
τηλ. 210-8203 417 - e-mail: mvakola@aueb.gr

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Αναπλ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου
τηλ. 210-8203 169 - e-mail: sspyrou@aueb.gr
Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας
τηλ. 210-8203 463 - e-mail: aballas@aueb.gr

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αναπλ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη
τηλ. 210-8203 687 - e-mail: pouloudi@aueb.gr
Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
τηλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr

Πληροφορικής
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Τηλ. 210-8203 505 - e-mail: dgrit@aueb.gr

Στατιστικής
Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Τηλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά
Τηλ. 210-8203 521 - e-mail: livada@aueb.gr

Διοικητικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων

Οικονομικής Επιστήμης
Μουρίκη Αναστασία
Τηλ. 210-8203 319, -320, e-mail: oth.mouriki@aueb.gr

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Αποστολοπούλου Δήμητρα
Τηλ. 210-8203 106, e-mail: deos@aueb.gr

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Παπαβασιλείου Βασιλική
Τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σταματίου Σταυριάννα
Τηλ. 210-8203 102, e-mail: stavri@aueb.gr

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Κατζιλιέρη Αύρα
Τηλ. 210-8203 322, e-mail: avrakat@aueb.gr

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Χατζηδημητρίου Δήμητρα
Τηλ. 210-8203 129, e-mail: dmc@aueb.gr

Πληροφορικής
Γαδ Μάρκος
Τηλ. 210-8203 316, e-mail: marg@aueb.gr

Στατιστικής
Γιαμαλάκη Ζαφειρώ
Τηλ. 210-8203 112, e-mail: zafeiro@aueb.grΣτοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Erasmus+
Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr
Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business