ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Λίστες Αριστείας Τμημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι λίστες αριστείας επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, όπως τις έχει υιοθετήσει κάθε Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Στατιστικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business