ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ερευνητικού δυναμικού του ΟΠΑ και Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδος. Δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1996 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ). Επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Στις σελίδες του Γραφείου Διαμεσολάβησης μπορούν ερευνητές ή μέλη ερευνητικού φορέα του ΟΠΑ να καταχωρήσουν τα ερευνητικά έργα και ενδιαφέροντά τους, να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας και το σχετικό νομικό πλαίσιο και να έρθουν σε επαφή με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογίας. Οι Οργανισμοί εκτός του ΟΠΑ μπορούν να ενημερωθούν για το ερευνητικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΟΠΑ και να αναζητήσουν συνεργασίες με τους ερευνητικούς φορείς του Πανεπιστημίου.

Σκοπός του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι, πρωτίστως, η προβολή και η αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων και ενδιαφερόντων της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ. Πιο αναλυτικά, στους στόχους του εν λόγω Γραφείου περιλαμβάνονται οι εξής:

  1. η συγκέντρωση, καταχώρηση και ταξινόμηση του έργου και των ενδιαφερόντων των ερευνητικών φορέων του ΟΠΑ σε μια βάση δεδομένων, καθώς και η καθιέρωση συστήματος δυναμικής και συνεχούς ανανέωσης και εμπλουτισμού των σχετικών πληροφοριών,
  2. η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας -καθώς και των ερευνητικών και άλλων εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΟΠΑ- εκτός Πανεπιστημίου, με τη δημιουργία εντύπων, οδηγών, εκδόσεων και την οργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομικών διαδικασιών και γενικότερα για την προώθηση του ερευνητικού έργου,
  3. ο εντοπισμός ευκαιριών και δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από φορείς εκτός Πανεπιστημίου,
  4. η προσέλκυση και η σύνδεση των ερευνητικών φορέων του ΟΠΑ με Οργανισμούς (Δημόσιους, Ιδιωτικούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) που δύνανται να ενισχύσουν και να αξιοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα του ΟΠΑ και
  5. η υποστήριξη και η διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και φορέων άλλων Οργανισμών για την προώθηση και διάχυση του ερευνητικού έργου του ΟΠΑ.

To Γραφείο Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της λειτουργίας του παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και στους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς:

  • Παροχή έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις δραστηριότητες του ΟΠΑ, την τρέχουσα έρευνα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου, τις Ερευνητικές Μονάδες και τα Εργαστήρια που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο.
  • Συνεχής πληροφόρηση των μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ σχετικά με τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Έγκαιρη πληροφόρηση για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τις προκηρύξεις ερευνητικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business