ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Ερευνητικά Eργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν έναν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών ΔΕΠ με υψηλά προσόντα. Κάθε Εργαστήριο ανήκει και λειτουργεί σε συγκεκριμένο Τμήμα του ΟΠΑ, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος (ή Τμημάτων όπου και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου), συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Στις Εκδόσεις "Ερευνητικά Εργαστήρια 2008" και "Research Laboratories - A Bridge to Partnership in Research" επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή και ένας απολογισμός των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας για τα έτη 2000-2008. Βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για το έργο που συντελείται, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Εργαστηρίων

Σήμερα στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 1. Εργαστήριο Οικονομετρίας
 2. Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (IMOP)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 1. Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕUROLAB)
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 1. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab)
 2. Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων
 3. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής
 4. Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 5. Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 1. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
 2. Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM)
 3. Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 4. Εργαστήριο Κλαδικών Αναλύσεων και Μελετών
 5. Εργαστήριο Αξιολόγησης και Επιχειρηματικών Εφαρμογών
 6. Εργαστήριο Ψηφιακού Επιχειρείν και Στρατηγικής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 1. Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών
 2. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
 2. Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (MSL)
 3. Εργαστήριο Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Διαχείρησης (TRANSLOG)
 4. Εργαστήριο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης (IST)
 5. Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Πληροφορικής
 1. Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 2. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
 3. Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων
 4. Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών
 5. Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Στατιστικής
 1. Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα Οικονομίας Ασφάλισης και Τεχνολογίας
 2. Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων
 
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business