ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Γραφείο Διασύνδεσης

"Μετά το πτυχίο, τι;". Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαντά εύστοχα στο ερώτημα αυτό με τη συγκρότηση του Γραφείου Διασύνδεσης και το ρόλο που αυτό διαδραματίζει. Κι αυτό γιατί το ΟΠΑ, εκτός από την εκπαίδευση υψηλής στάθμης που παρέχει, ενδιαφέρεται και για τη μελλοντική επαγγελματική πορεία των πτυχιούχων του.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ συγκροτήθηκε το 1992, ένα χρόνο νωρίτερα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση παρόμοιων Γραφείων που θα διευκόλυναν τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Αποτελεί το πρώτο Γραφείο Διασύνδεσης που λειτούργησε σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη χώρα μας και έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο τροφοδότη στελεχιακού δυναμικού, καθώς περισσότεροι από 3.000 τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι που απευθύνθηκαν σ' αυτό, απασχολούνται σήμερα σε σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Οι βασικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να παρακολουθεί τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να αναπροσαρμόζει τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων, να συνδέει τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό χώρο με τον παραγωγικό με σωστή και έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση και να συμβάλλει στην εύρεση θέσεων εργασίας τόσο σε τελειόφοιτους όσο και σε απόφοιτους του Πανεπιστημίου.

Η αρωγή του Γραφείου Διασύνδεσης στη σταδιοδρομία των αποφοίτων είναι δεδομένη και, όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο, το εν λόγω Γραφείο κινείται στους εξής τρεις άξονες:

  • Εύρεση εργασίας: Υποβοηθεί τους φοιτητές/απόφοιτους στα πρώτα βήματά τους για εύρεση εργασίας μέσω: α) καθημερινής επεξεργασίας, γνωστοποίησης θέσεων εργασίας και προώθησης βιογραφικών σημειωμάτων στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, β) διοργάνωσης "Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού", όπου οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι και τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν με εκπροσώπους των επιχειρήσεων τις προοπτικές απασχόλησής τους και γ) διοργάνωσης σεμιναρίων για τη διαδικασία των συνεντεύξεων και ενημερωτικών παρουσιάσεων σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας.
  • Πληροφόρηση: Παρέχει έντυπη και εκτεταμένη πληροφόρηση σχετικά με τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΟΠΑ, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα, καθώς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Στην κατεύθυνση αυτή, το Γραφείο Διασύνδεσης εκδίδει ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα μαθητές από Λύκεια της χώρας πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο χώρο του Γραφείου, η οποία τροφοδοτείται με απογραφικά στοιχεία φοιτητών και επιχειρήσεων και δίνει ανά πάσα στιγμή μια πλήρη εικόνα της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Αξιόλογο, τέλος, είναι το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας, το οποίο αποτελεί μια νέα και πρωτοποριακή προσπάθεια προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
  • Συμβουλευτική: Μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε φοιτητή/απόφοιτο του Πανεπιστημίου, παρέχονται χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και τη διαδικασία της συνέντευξης. Πολύτιμη βοήθεια παρέχεται, επίσης, από σταθερή συνεργασία με επιστήμονα-σύμβουλο, σχετικά με το αντικείμενο κατεύθυνσης και εξειδίκευσης σε θέματα καριέρας και εκπαίδευσης, αλλά και από ψυχομετρικά τεστ που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του Γραφείου Διασύνδεσης.

 
Υπεύθυνη: Λένα Μανιάτη, Τηλ. Γραμματείας: +30210 8203 216, Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 8.00 π.μ. - 14.00 μ.μ., ,
e-mail: career@aueb.gr, Ιστοθέση: http://www.career.aueb.gr/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business