ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1928. Λειτουργεί στον α΄και β΄ όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην κάλυψη των αναγκών για την επιστημονική πληροφόρηση της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου, με προοπτική την αποτελεσματική της επίδραση στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας μέσα στο διευρυμένο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή η οποία είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, αφομοιώνοντας σε όλες τις εφαρμογές της τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας. Η έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 200.000 περίπου τόμους (120.000 τόμους βιβλίων, 1.583 τίτλους περιοδικών) καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (380 CD-ROM, 1000 μικροκάρτες). Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ περιορισμένος αριθμός στη γαλλική και γερμανική.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο. Διαθέτει δυνατότητα για άμεση, μεθοδολογική και φιλική αναζήτηση και ανάκτηση περιεχομένου. Εμπλουτίζεται διαρκώς και χάρη στην ψηφιακή μορφή της, ανταποκρίνεται λειτουργικά στην ταχύτητα και την ποσότητα παραγωγής της νέας γνώσης. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται μέσω 30.000 τίτλων επιστημονικών περιοδικών, 20.000 τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και μέσω 15 ερευνητικών βάσεων δεδομένων.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της, σε όλες τις συλλογές της εκτός της συλλογής των περιοδικών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Συμμετέχει στον Σύνδεσμο ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Heal-LINK), στο δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και στον διεθνή βιβλιοθηκονομικό Οργανισμό IFLA.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα και Κέντρα Τεκμηρίωσης:


Τμήμα Αναγνωστηρίου - Δανεισμού

Εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης για επιτόπια χρήση των διδακτικών συγγραμμάτων και των βιβλίων έρευνας. Δίνει τη δυνατότητα 150 θέσεων μελέτης και 10 σταθμών εργασίας Η/Υ. Στην είσοδο του Αναγνωστηρίου λειτουργεί η υπηρεσία δανεισμού και διαδανεισμού των βιβλίων.

Τμήμα Βιβλίων

Φιλοξενεί τη συλλογή των βιβλίων έρευνας, αριθμώντας περίπου στα 75.000 βιβλία, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Ακόμη, φιλοξενεί συγγράμματα καθηγητών και σημειώσεις που αριθμούνται στους 27.000 τόμους βιβλίων, τη συλλογή κρατημένων βιβλίων-μονογραφιών τα οποία χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα, πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαιδικά και θεματικά λεξικά, βιβλία εξειδικευμένα κατά επιστήμη κ.ά.), διατριβές και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών και τη συλλογή βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος, όπως βιβλία τέχνης, ιστορίας, γεωγραφίας και λογοτεχνίας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της υπηρεσίας NetLibrary η οποία παρέχει πρόσβαση σε 1258 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και 3400 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων λογοτεχνικού περιεχομένου, καθώς επίσης και στο πλήρες κείμενο σε 7,500 τίτλους περιοδικών από 18 εκδότες μέσω της κοινοπραξίας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-Link).

Τμήμα Περιοδικών

Φιλοξενεί την έντυπη συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών και διαχειρίζεται τις ψηφιακές πηγές πληροφόρησης μέσα από την ιδιαίτερα πλούσια συλλογή τόσο ελληνικών όσο και ξενόγλωσσων περιοδικών.

Τμήμα Κυβερνητικών Εκδόσεων και Κέντρα Τεκμηρίωσης

Φιλοξενεί τις επίσημες ελληνικές και διεθνείς κυβερνητικές εκδόσεις και στατιστικές σειρές. Στο τμήμα λειτουργούν τρία Κέντρα Τεκμηρίωσης:

  • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ), το οποίο ιδρύθηκε το 1992 κατόπιν συμβάσεως του Πανεπιστημίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνει δωρεάν και τεκμηριώνει την έντυπη και ηλεκτρονική εκδοτική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πλήρη συλλογή των στατιστικών εκδόσεων EUROSTAT και της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ. Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση για όλες τις κοινοτικές πολιτικές, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομοθεσία της σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και στο ευρύ κοινό. Επικοινωνεί συστηματικά με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για τη διάχυση αυτής της πληροφόρησης και συνεργάζεται συστηματικά με τα 400 αντίστοιχα Κέντρα των 27 κρατών μελών της Ενωμένης Ευρώπης.
  • Κέντρο Τεκμηρίωσης Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 1997 κατόπιν Συμβάσεως του Πανεπιστημίου με τον Οργανισμό. Λαμβάνει δωρεάν και τεκμηριώνει την έντυπη και ψηφιακή εκδοτική παραγωγή του Οργανισμού.
  • Κέντρο Τεκμηρίωσης Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), το οποίο ιδρύθηκε το 2004 με πρωτοβουλία και χορηγία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Κέντρο παραλαμβάνει και τεκμηριώνει τις έντυπες εκδόσεις του Οργανισμού τις οποίες του αποστέλλει το ΣΕΤΕ.

Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης Πληροφόρησης και Μελέτης (ΚΠΕΠΜ)

Από το 1999 λειτουργεί το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης Πληροφόρησης και Μελέτης (ΚΠΕΠΜ) στο υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου, το οποίο υπάγεται στη Βιβλιοθήκη, συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες της στο χώρο των επιστημών και του πολιτισμού. Το ΚΠΕΠΜ προσφέρει στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας:

  • Ενημέρωση για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου με έντυπο υλικό (προγράμματα, αφίσες) το οποίο διανέμει και προβάλλει.
  • Δανειστική βιβλιοθήκη λογοτεχνικού, ιστορικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Χώρο ειδικά διαμορφωμένο για την προώθηση της πληροφόρησης με τη χρήση πολυμέσων (Internet, EbS, CD, DVD, OPAC, Ultranet).
  • Φιλοξενία της κλειστής συλλογής παλαιών εκδόσεων για επιτόπια χρήση.
  • Ενημέρωση για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Τμήμα Μηχανογράφησης

Το Τμήμα Μηχανογράφησης είναι υπεύθυνο για τη συνεχή υποστήριξη, αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογών, με κεντρικό στόχο την παροχή συγχρόνων υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ.

Υπεύθυνη: Γ. Θεοφανοπούλου, Τηλ. Κέντρο: +30210 8203 261, Ιστοθέση: http://www.lib.aueb.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business