ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει υποστήριξη στις δραστηριότητες του Ιδρύματος που έχουν ως αντικείμενο τη:

  • Μέριμνα για την κατάρτιση των πινάκων αριστούχων που δικαιούνται υποτροφία ή βραβείο από κληροδοτήματα, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων και την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων από το Τμήμα Ελέγχου Δαπανών.
  • Μέριμνα για τη συγκέντρωση των εγκεκριμένων από τα Τμήματα αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων, τις οποίες διαβιβάζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φροντίδα για την προμήθεια των δελτίων ειδικού εισιτηρίου (πάσο) και των φοιτητικών δελτίων για το εστιατόριο και τέλος,
  • Παρακολούθηση και προώθηση των διαδικασιών για την προμήθεια και τη διανομή των συγγραμμάτων και σημειώσεων στους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Φοιτητικής Μέριμνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business