ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αναλάβει την εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου δεδομένων και φωνής (το οποίο εκτείνεται σε 8 κτήρια), την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου δεδομένων και φωνής. Το ΚΕΔ αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής με εξειδικευμένο προσωπικό, η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής.

Ειδικότερα, οι κύριες δραστηριότητες του ΚΕΔ περιλαμβάνουν:

 • Την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου δεδομένων και φωνής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Την υποστήριξη της λειτουργίας υπηρεσιών τηλεματικής
 • Την εγκατάσταση και διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής
 • Την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων
 • Τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνοοικονομικές δυνατότητες
 • Την ανάπτυξη και υποστήριξη βασικών δικτυακών υπηρεσιών και προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής, όπως:

  • υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πρωτόκολλα POP και IMAP), υπηρεσία WebMail
  • διαχείριση, σχεδίαση και συντήρηση web εξυπηρετητή και κεντρικού ιστότοπου του ιδρύματος
  • διαχείριση και συντήρηση υπηρεσίας ονοματοδοσίας (DNS)
  • υπηρεσία καταλόγου
  • διαχείριση web εξυπηρετητή σελίδων χρηστών
  • υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
  • διαχείριση εξυπηρετητή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • υπηρεσία μετάδοσης εκδηλώσεων στο Internet
  • διαχείριση συστήματος δικτύου φωνής
 • την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα που αφορούν το δίκτυο δεδομένων και φωνής, καθώς και τις δικτυακές υπηρεσίες
 • την έρευνα και ανάπτυξη μέσω των σχετικών διαδικασιών του Ιδρύματος
 • την τεχνική υποστήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών και άλλων ελληνικών ΑΕΙ
 • συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και φορείς στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο

Εντός των τελευταίων μηνών, με πρωτοβουλία του ΚΕΔ, το δίκτυο δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με το δίκτυο του ΕΔΕΤ πραγματοποιείται μέσω γραμμής ταχύτητας 1Gbps. Επίσης, το βασικό δίκτυο κορμού του δικτύου στο οποίο συνδέονται και οι εξυπηρετητές των βασικών δικτυακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Netapp filers) λειτουργεί σε τεχνολογία gigabit Ethernet.

network image


 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Kαθ. Γεώργιος Ξυλωμένος, Tηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 8203 900, Hλεκτρονική Διεύθυνση: noc at aueb dot gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business