ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
σε Συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια

Οι αυξανόμενες ανάγκες της Οικονομίας και της Διοίκησης σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου προκάλεσαν σημαντική αύξηση της ζήτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Για το λόγο αυτό, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και μοιράζεται τη μακροχρόνια εμπειρία του στον τομέα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Η συνεργασία αυτή συμβάλει στην από κοινού αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας σε σημαντικούς τομείς, όπως της Τεχνολογίας και των Θετικών Επιστημών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια είναι τα ακόλουθα:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business