ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μερικής Φοίτησης

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης απευθύνονται σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους κατά τις απογευματινές ώρες ή ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα.

Η διάρκεια Σπουδών στα Προγράμματα Μερικής Φοίτησης είναι περίπου διπλάσια των αντίστοιχων Προγραμμάτων Πλήρους Φοίτησης.

Οι σπουδαστές και των δύο κατηγοριών Προγραμμάτων (Πλήρους Φοίτησης και Μερικής Φοίτησης) λαμβάνουν ισότιμα Διπλώματα.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης (Part-Time) που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

 1. Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 2. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις
 3. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 4. Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)
 5. Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International)
 6. Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης
 7. Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
 8. Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA: (Master in Business Administration)
 9. Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 10. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 11. Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management)
 12. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 13. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 14. Πληροφοριακών Συστημάτων
 15. Στατιστικής

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business