ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CVphoto

 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Tηλ: 210-8203 411
email:karydis@aueb.gr
HomePage:

Ο Γεώργιος Καρύδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Έδρα Jean Monnet. Είναι πτυχιούχος (MA) του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), Universite De Paris I- Sorbonne, France (1991).

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, σε θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού, κυρίως, Δικαίου, και ειδικότερα σε θέματα Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έχει συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια και σημαντικό διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού σχετικά με Συμβάσεις Διανομής, Συγχωνεύσεις, Κρατικές Ενισχύσεις και στις Γενικές Αρχές Κοινοτικού Δικαίου σχετικά με Κατάχρηση Δικαιώματος, Δημόσια Τάξη και Έννοια Γενικού Συμφέροντος.