ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Σύντομο Βιογραφικό

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CVphotoΑναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ:210-8203 411
email:karydis@aueb.gr
HomePage:
Πλήρες Βιογραφικό [ pdf ]

Ο Γεώργιος Καρύδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Έδρα Jean Monnet. Είναι πτυχιούχος (MA) του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), Universite De Paris I- Sorbonne, France (1991).

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, σε θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού, κυρίως, Δικαίου, και ειδικότερα σε θέματα Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έχει συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια και σημαντικό διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού σχετικά με Συμβάσεις Διανομής, Συγχωνεύσεις, Κρατικές Ενισχύσεις και στις Γενικές Αρχές Κοινοτικού Δικαίου σχετικά με Κατάχρηση Δικαιώματος, Δημόσια Τάξη και Έννοια Γενικού Συμφέροντος.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business