ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Σχολές και Τμήματα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει και παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων στους τομείς που καλλιεργεί, ικανών να γίνουν φορείς δημιουργίας.

Έχοντας ως στόχο να μπορεί να συγκριθεί και να "ανταγωνιστεί" με τα αντίστοιχα καλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα. Το επιστημονικό του προσωπικό, το οποίο διαθέτει τόσο εθνικές όσο και διεθνείς διακρίσεις, εξασφαλίζει την υψηλή ποιοτική στάθμη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Οι υποδομές και ο εξοπλισμός σταδιακά εκσυγχρονίζονται και το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, καλύπτοντας με τον καλύτερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο όλα τα γνωστικά πεδία και αντικείμενα της κάθε επιστήμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιότητα του έργου του Πανεπιστημίου διασφαλίζεται και από το ποιοτικό επίπεδο των φοιτητών του.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τρεις σχολές στις οποίες εντάσσονται οκτώ Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος.

Οι Σχολές και τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

Σχολές
α) Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
  1. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  4. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
γ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
  1. Τμήμα Πληροφορικής
  2. Τμήμα Στατιστικής

Οι Κοσμήτορες των Σχολών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι ακόλουθοι:

 Σχολή

 Κοσμήτορας

 Οικονομικών Επιστημών

 Καθηγητής Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

 Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος

 Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

 Καθηγητής Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος


 Τμήμα

 Πρόεδρος

 Οικονομικής Επιστήμης

 Καθηγητής Ιωάννης Κατσουλάκος

 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών  Σπουδών

 Καθηγητής Αντώνιος Ντέμος

 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Καθηγητής Ανδρέας Νικολόπουλος

 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας

 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 Αν. Καθηγητής Σπυρίδων Σπύρου

 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

 Πληροφορικής

 Καθηγητής Θεόδωρος Αποστολόπουλος

 Στατιστικής

 Καθηγητής Νικόλαος Φράγκος

Οι Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βασίζονται στο σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα (τέσσερα έτη) και το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business