ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών


Ίδρυση - Ταυτότητα

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 με το ΠΔ 377/89. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο Πτυχίο, το οποίο, σύμφωνα με το ΠΔ που το δημιούργησε, είναι αντίστοιχο των Πτυχίων των άλλων Οικονομικών Τμημάτων της χώρας. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Συγκριτικά με τα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφέρει, καθώς καλλιεργεί, κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Η υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα συνάγεται και από το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάποια από τα οποία είναι από τα κορυφαία του κόσμου. Tο επιστημονικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο του χώρου του.


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 48 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής, μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Διπλωματική Εργασία, καθώς και μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά για τους φοιτητές/-τριες που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος Erasmus.

Το Πτυχίο του Τμήματος παρέχεται σε όσους εξεταστούν επιτυχώς:
1) σε 40 μαθήματα συνολικά και στα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας (ισχύει για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές/-τριες ακαδημαϊκού έτους 2010-2011)

2) σε 32 μαθήματα συνολικά, καθώς επίσης και στο ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής και στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών (Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010)

Η εκπαιδευτική λειτουργία περιλαμβάνει περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις (Χρηματοδοτική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Τραπεζική), την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και Κυβερνήσεων (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων), τις σχέσεις μεταξύ κρατών (Διεθνής Οικονομική, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο), τις ποσοτικές μεθόδους (Οικονομετρία, Στατιστική) και τις κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας (Ανισότητες, Ανεργία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσμοί, Δημοκρατία).

Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μια από τις δυο κατευθύνσεις του Τμήματος:

1) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

2) Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Αυτό επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική εξέταση σε 7 συγκεκριμένα μαθήματα ανά κατεύθυνση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής.


Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σημαντική μερίδα πτυχιούχων του Τμήματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κυρίως σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πολλοί από αυτούς έχουν γίνει δεκτοί σε ορισμένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο ίδιο το Τμήμα. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:


Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα αποτελείται από δυο κατευθύνσεις. Οι φοιτητές της πρώτης κατεύθυνσης ακολουθούν ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Οικονομικές Σπουδές, που περιέχει στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Μαθηματικών και Οικονομετρίας. Οι φοιτητές της δεύτερης κατεύθυνσης ακολουθούν ένα μικτό Διδακτορικό Πρόγραμμα που περιέχει στοιχεία Οικονομικών Σπουδών και Στοιχεία άλλων Επιστημών του Τμήματος, όπως Πολιτικής Επιστήμης και Νομικής.


Προοπτικές Απασχόλησης

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Οι απόφοιτοί μας έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, γιατί μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε Διεθνείς Οργανισμούς. Οι προοπτικές σταδιοδρομίας ενισχύονται σημαντικά, όταν συνοδεύονται από εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Τμήμα για την απασχόληση των πτυχιούχων του, το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμενων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσότεροι από τους υπολοίπους εργάζονται στους εξής τομείς: το ελληνικό δημόσιο, Εταιρείες Συμβούλων, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας και Τεχνικές Εταιρείες, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.


Εργαστήρια του Τμήματος

Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab)

Το EUROLAB προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συγγράφουν τις εργασίες τους παραμένοντας στο χώρο του Πανεπιστημίου, έχοντας έτσι πιο εύκολη επικοινωνία με τους διδάσκοντές τους. Έχουν επίσης την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Η/Υ άμεσα συνδεδεμένα με το αντικείμενο σπουδών τους και να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο (Internet).


Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Καθηγητές
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωτές Καθηγητές
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ (Σε επιστημονική άδεια)
ΜΗΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σε επιστημονική άδεια)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΠΑΝΟΣ

Ομότιμοι Καθηγητές
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επίκουροι Καθηγητές
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λέκτορες
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Πρόεδρος: ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Προϊσταμένη Γραμματείας: Ζαχαριάδη Κέλλη, Tηλ: 2108203 106
2108203 107, Fax: 2108214 122, e-mail: deossecr@aueb.gr
Ιστοθέση: http://deos.aueb.gr/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business