ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


Ίδρυση - Ταυτότητα

Το πανεπιστημιακό Τμήμα που έχει προμηθεύσει την ελληνική οικονομία με τα περισσότερα στελέχη δεν είναι άλλο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελεί το αρχαιότερο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη χώρα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ. Ωστόσο, το Πτυχίο που χορηγούσε η ΑΣΟΕΕ μέχρι και το 1984 ήταν ενιαίο. Σαφής διάκριση μεταξύ Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών πραγματοποιείται για πρώτη φορά το 1955. Με το ΠΔ 313/84 τα δύο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως και από τότε χορηγούνται ξεχωριστά Πτυχία στις Οικονομικές Επιστήμες και στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός του Τμήματος είναι η σωστή εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες απαιτήσεις σχετικά με την Επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας στο είδος του, είναι πρώτο στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το 1985 λειτουργεί το πρώτο οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  • Μάρκετινγκ,
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, από τα οποία είκοσι τέσσερα (24) είναι υποχρεωτικά και είκοσι (20) επιλογής. Το Πρόγραμμα Σπουδών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, κάθε Μάρτιο σχηματίζεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Η επιτροπή δέχεται τις προτάσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών και καταρτίζει σχετική έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής συζητείται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.


Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:


Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται μετά από εκπαιδευτική διαδικασία ελάχιστης διάρκειας τριών ημερολογιακών ετών και μέγιστης διάρκειας έξη ημερολογιακών ετών. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι σπουδές για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου διδακτορικών μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα απο τα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία.


Προοπτικές Απασχόλησης

Η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και Oργανισμών είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τμήμα ΟΔΕ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική παράδοση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.). Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την Οικονομική και τη Νομική Επιστήμη, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Το Τμήμα ΟΔΕ κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, οι πτυχιούχοι μας έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αφού είναι το μοναδικό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχει λάβει το βραβείο Erasmus για ευρωπαϊκά διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών. Ακόμα, το Τμήμα ΟΔΕ ήταν πρωτοπόρο, από το 1988, στη δημιουργία φοιτητικής κινητικότητας, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus, που αφορά στις οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).


Εργαστήρια του Τμήματος

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab)

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των άλλων τμημάτων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σύγχρονα θέματα των τεχνολογιών της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, με δυναμικά ένα ανανεούμενο τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπ` όψη του τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς όσο και στον Ελληνικό χώρο.


Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Καθηγητές
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σε επιστημονική άδεια)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτές Καθηγητές
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομότιμοι Καθηγητές
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ - ΚΩΤΤΗ ΑΘΗΝΑ
ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επίκουροι Καθηγητές
ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛIBIA
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (Σε άδεια άνευ αποδοχών)
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Λέκτορες
ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ


Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Προϊσταμένη Γραμματείας: Τσοδούλου Χρυσή, Tηλ: 2108203 308
2108203 309
2108203 310ode@aueb.gr
Ιστοθέση: http://www.ode.aueb.gr/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business