ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

University Administration
Library & Computing Services
Executive Training
Erasmus Program
Student Life
AUEB Publishing
Athens, Greece!
Quick Access
Webmail
Webmail for Undergraduate Students
e-Class
AUEB Wireless (Wi-Fi)
Eduroam
VPN Service
Contact for Educational Matters

University News Archive

l r

17-6-2014 id:2091

Daniel Giamouridis, Associate Professor at the Department of Accounting and Finance joined the Editorial Board of the Financial Analysts Journal as an Associate Editor

photo

Daniel Giamouridis, Associate Professor at the Department of Accounting and Finance of the School of Business Administration joined the Editorial Board of the Financial Analysts Journal as an Associate Editor. The Financial Analysts Journal is published by the CFA Institute (www.cfapubs.org/loi/faj).


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business