ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

University Administration
Library & Computing Services
Executive Training
Erasmus Program
Student Life
AUEB Publishing
Athens, Greece!
Quick Access
Webmail
Webmail for Undergraduate Students
e-Class
AUEB Wireless (Wi-Fi)
Eduroam
VPN Service
Contact for Educational Matters

University News Archive

l r

25-5-2010 id:822

The MSc in Human Resources Management organizes the 5th International Conference, Human Resource Management in Europe: Trends and Challenges, May 27, 2010

photo

5th INTERNATIONAL CONFERENCE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN EUROPE: TRENDS AND CHALLENGES

Thursday, May 27, 2010 Athens Park Hotel,
10 Alexandras Avenue

The MSc in Human Resources Management organizes the 5th International Conference, Human Resource Management in Europe: Trends and Challenges, May 27, 2010, Athens Park Hotel, 10 Alexandras Avenue.

The Conference consists of the sessions Organizational Challenges, HRM: Employee-Centered Challenges, HRM in the Greek Context, and Round Table: "The Role of HR Manager during Crisis".

Program

The official conference languages are Greek and English.

For further information, please access http://hr2010.wordpress.com/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business