ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

University Administration
Library & Computing Services
Executive Training
Erasmus Program
Student Life
AUEB Publishing
Athens, Greece!
Quick Access
Webmail
Webmail for Undergraduate Students
e-Class
AUEB Wireless (Wi-Fi)
Eduroam
VPN Service
Contact for Educational Matters

Short Curriculum Vitae

Ioannides Antonios


CVphotoAssistant Professor
Department of Business Administration
Tel: +30-210-8203 457
email: ai@aueb.gr
HomePage:
Full CV

Dr. Anthony Ioannidis is an Assistant Professor of Management at the Department of Business Administration, Athens University of Economics and Business, Greece. He has previously taught at the University of Patras, Greece, University of La Verne California, and Baruch College - City University of New York. He holds a B.S. from the University of Athens, Greece, and, an M.B.A., an M.Phil., and a Ph.D. from Baruch College - City University of New York. Dr. Ioannidis also possesses working experience as management consultant with leading consultancy firms in the United States and Greece, in the areas Telecommunications, Media and Technology. His current research interests include strategy formation, organizational design, public-private partnerships and entrepreneurship.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business